ČERVENÁ a ŽLUTÁ družina

Bc. Lenka Šebestová a Bc. Jovana Málek Taševská

LEDEN_2024

Vážení rodiče,  platbu ŠD za II. pololetí proveďte do 31. 1. 2024.  Částku 500 Kč uhraďte bankovním převodem na číslo účtu 1805343339/0800.  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte, třídu – úplata ŠD.   Pokud jste již platbu poukázali nebo již zaplatili
v I. pololetí berte tuto zprávu za bezpředmětnou.  Vychovatelky ŠD  

Vážení rodiče,

po oslavách Nového roku 2024 přicházíme s další nabídkou akcí ve školní družině.

PROSINEC_2023

LISTOPAD_2023

Vážení rodiče, pro děti jsme připravili další zajímavý měsíc. Co nás v družině čeká? Hooodně tvoření, protože se připravujeme na Vánoční jarmark, který proběhne 30. 11. v rámci Dne otevřených dveří naší školy. Budete mít možnost zakoupit výrobky, které děti samy vytvoří. Také nás čeká BAREVNÝ TÝDEN – kdy má každé oddělení jeden den v týdnu svůj barevný den. Na ten den připraví paní vychovatelky program doprovázený oblečením v barvě našeho oddělení (ČERVENÁ nebo ŽLUTÁ). Náš den je PONDĚLÍ 6. 11. (ČERVENÁ) PÁTEK 10. 11. (ŽLUTÁ) na tento den dětem dejte žluté nebo červené oblečení podle toho, do které družiny chodí nebo jen doplňky a prosím také malého plyšáka (do žluté družiny). V rámci tohoto týdne v úterý 7. 11. nás navštíví paní MarkéTečka a naučí děti tečkovaní (mandalu). Pokud máte zájem, prosím pošlete do 3.11. 80 Kč. Letáčky přikládám.

ŘÍJEN_2023

V pátek 20. 10. budeme pořádat v tělocvičně školy pro děti halloweenskou diskotéku, na konci budeme vyhlašovat nejlepší masku diskotéky.

Vážení rodiče, v říjnu nabízíme akci „malování s L. Dostálem“, pokud budete mít zájem své dítě na tuto akci přihlásit, prosím o částku 60 Kč do 16.10. Děkuji a budeme se těšit.

ZÁŘÍ_2023

Další akce, která nás čeká v tomto měsíci bude:

14. 9. 2023

V úterý se konala na školním hřišti bitva, ale ne nebojte se. Byla to balónková bitva. A protože nám počasí stále přálo bitva byla úžasná. Malá ukázka ve fotografiích.