Probrané

14- 5. 2024

Vkládám PL

úterý

PL do AJ, tabulka do M … dopsat násobilku 3, přečíst čtení a doplnit úkoly pod textem.

2. 5. 2024

Dnes M – procvičování násobení 2, vytvořili jsme si kartičky trénovali jsme. Pro ty, kteří jsou doma vkládám PL , můžete procvičovat.

ČJ – psaní slov se slabikami dě, tě, ně … učebnice str 82/ 2 … dělali jsme ústně, zapisovali jsme si slova, za DÚ … str 82/ 3 ke každé slbice napiš tři slova.

V úterý jsme neměli AJ , měli jsme den Malé čarodějnice, tak jsme dnes v AJ procvičovali … názvy pokojo(vložený PL) a novou otázku WHERE ´S MY … najdeš v učebnici.

M + AJ

29. 4. 2024

30. 4. 2024

Téma dne – MALÁ ČARODĚJNICE … FILIPOJAKUBKÁ NOC…v hodinách jsme počítali, luštili, kresili, poznávali geomoterické tvary, také četli i koukali na pohádku. Na závěr jsme zašifrovali zprávu.

Pro ty, kteří nebyli ve škole vkládám text (kousek ho tam chybí) a ze včerejška zápis do PRV.

čteníPrvouka

Psaní

Dnes PSANÍ str. 12…vložím sken, ČTENÍ str. 110, Prv str 51 + 52

26. 4. 2024

Dnes jsme v ČJ procvičovali poznávání podstatných jmen. V další části vyučování děti řešily DALTNA … pracovní listy vloženy níže , kdo chce, může vypracovat a přinést do školy v pondělí. 1189_240426133923_001

V PČ jsme tvořili obrázky z písku a ve čtení se četlo z čítanky.

Za DÚ na víkend… číst!

22. 4. 2024

Dnes jsme si po plavání povídali o programu v Rozáriu, kterého jsme se účastnili v pátek. V další hodině prvouky jsme sipovídali o pokojových rostlinách… v učebnici je to na str. 45. Pak jsme v další hodině sázeli… rozmnožovali africkou fialku. Každý si zasadil jeden „listový řízek“. Teď budeme čekat, jestli nám další lísteky vyrostou. Zasadili jsme i pro vás, kteří jste doma.

V další hodině jsme psali … písanka str. 8… opis básničky. V poslední hodině jsme společně četli knihu Lenka a dva kluci, kterou máme již delší dobu rozečtenou.

Vy kteří jste doma… dopište v písance str. 32. Vkládám listy z písanky. V ČJ jsme trénovali psaní z/s … učebnice ČJ str. 76.

Za Dú mají děti přepsat dva sloupečky z cvičení 4/ str. 76.

Psaní

17. 4.2024

Dnes jsme si povídali o včerejším výletě do Planetária. Utřídili jsme si informace, seznámili se s prvním kosmonautem, s prvním ČS kosmonautem, četli jsme si pohádku O Rákosníčkovi a souhvězdí Velký vůz, dívali se na krátké filmy o vesmír… prostě jsme měli projektový den. Jen v prvouce jsme chvíli trénovali poznávání jarních rostlin a pak jsme si napsali malý testík.

Na závěr vyučování jsme ještě počítali a za DÚ je vypočítat první cvičení na okopírovaném listu. /vložím níže/ Ti, kteří jsou doma, mohou postupně vypočítat celou stánku.

Zápis do PRV vkládám níže, prosím přepsat do sešitu PRV.

Psaní: viz příloha s PRV A M.

M + PRV + Psaní

ČJ – psali jjsme běhací diktát a pak procvičování i/y po souhláskách. DÚ str. 65/4 a… napiš 10 slov, doplň i/y a barevně vyznač měkké a tvrdé slabiky.

Čtení a práce s textem v pracovních sešitech, které máme ve škole. Doma každý čte svou knihu nebo texty z čítanky.

M – + a – do 100… pracovali jsme na tabletu… procvičování Wordwall… výběr aktivit.

AJ – pocvičování slovíček z lekce 4 … My face… slovíčka musí umět děti říct i přečíst. Dnes to některým dšlalo problém. Nová látka … učebnice str. 34… I´ve got….

26. 2.

Dnes jsme četli pohádku o obilí a mouce… text se nám hodil do hodiny ČLS , kde jsme probírali výrobu potravin z přírodnin a hlavně pečení chleba. Ten, kdo není ve škole, si půjčí sešit od spolužáka a dopíše krátký zápis.

Za DÚ mají děti dopsat písanku… str. 40.

HV – vzpomínali jsme na páteční koncert… co jsme se tam nového dověděli… jaké jsme udělali AHA.

22. 2.

Dnes jsme nezačali moc šťastně… hned před vyučováním jsme řešili slovní potyčky chlapců…ach jo! Hned jsme na tento jev navázali v komunitním kruhu, povídali jsme si, jak se ve třídě cítíme, co to znamená cítit se bezpečně…takže nám moc času na první hodinu nezbylo. Tu druhou jsme si rozdělili, takže jsme měli chvíli matematiku a chvíli český jazyk.

M – dnes jsme měli geometrii…rýsovali jsme úsečky… ti, kteří jsou doma, narýsují přesně aspoň 3 úsečky. AB =6cm, DE = 8 cm, OP = 10 cm.

ČJ – procvičovsli jsme rozeznávání měkkých a tvrdých slabik di/dy, ti/ty, ni/ny … pro někoho hodně těžké. DÚ – ČJ str. 64/2 …. napiš do sešitu slova s di/dy, ti/ty, ni/ny… jen krátké slabiky.

VV – ve výtvarce jsme nejprve pracovali s haptickými kartami a pak jsme haptický obrázek vyrobili.

21. 2.

Středa je pro nás všechny nejtěžší den, ale máme to za sebou.

ČJ – dokončili jsme si doplňování i/y , které jsme dělali za DÚ a celý obrázek jsme si vybarvili. Kdo pracoval správně… vybarvil si klauna. Potom jsme procvičovali rozeznávání měkkých a tvrdých slabik… di/dy, ti/ty, ni/ny ….doplňovali jsme cvičení v učebici a to stejné cvičení je za DÚ. Děti píší jen slova s doplněním…ČJ str. 64/3

M – kontrolovali jsme DÚ a vysvětlovali chyby, vypočítali housenku… 25 + 6… přičítá se stále stejné číslo do deseti okýnek např…..25+ 6 … 31,37,43…Trénovali jsme příklady, ktré mají na místě jednotek 6, 7… 26+7, 36+7, 46+7… 47+5, 57+5….vložím list, toto jsme provičovali.

PRV – učebnice – text jsme si přečetli… udělali zápis (přiložím) a vysvětlovali si,co je to přírodnina, surovina, výrobek.

ČT – čtení textu o Kašpárkovi, dnes jsme ho dočetli, hledali povolání, hledali to, co jsme probírali v PRV… přírodnina, surovina, výrobek.

ST – M + PRV

20. 2.

Úterý je prima den…docela jsme to zvládli.

ČJ – procviččovali jsme psaní i/í a y/ý po měkkých a trdých souhláskách. Dělali jsme aktivitu „indiánská sttezka“ a potom jsme začali doplňovat vybarvovat pracovní list (vložím do přílohy). Máme uděláno půlku obrázku,kdo je doma může postupně dodělat všehno. Odůvodňujeme si… d je tvrdá souhláska, napíšeme tvrdé y… č je měkká souhláska, píšeme měkké i…

M – + a – do 100, různé aktivity, vložím PL.

AJ – Happy face…každý si nakreslil hlavu, vybarvil a pak jsme popisovali obrázek novými slovíčky .. nose, ears…slovíčka jsou v učebnici str. 32 – 33. Vypracujte samostatně do sešitu.

ÚT – M + ČJ + ČT

ČTENÍ – četli jsme text, vkládám… pohádka

19. 2.

Pondělí je pro nás všechny velmi náročné….,ale zvládli jsme to!

ČT + PSANÍ – četli jsme hádanky o povoláních, psali jsme v písance str. 37 / malé psací z, ž…za DÚ dopsat otečkované řádky.

PRV – čtení a povídání o zájmech, zálibách … máme napsaný krátký zápis, ti kteří jsou doma přepíší do sešitu. Pouštěli jsme si video o různých povoláních, bylo moc zajímavé. Přikládám zápis do PRV.

PO – PRV

HV – jsme si pouštěli , poslouchali písničky o různých povoláních… poslechli jsme si také skladbu I.Hurníka … Smutná písnička.

16. 2.

Končí nám pracovní týden , tak ještě maličko úkolů…

ČJ – tam jsme dnes trénovali komunikační dovednosti… zkoušli jsme telefonický rozhovor.

M – dnes jsme měli geometrii… přikládám list… opakovali jsme si rýsování úseček a nové… měření úseček a narýsovat úsečku určité délky.

PČ – stavěli jsme domy ze stavebnic.

ČT – už jsme jen stihli napsat do písanku s písmenkem D, L… kdo je doma a má sešit, vypracuje celou stránku.

ČTENÍ na víkend… každý čte svou knihu.

Geometrie – pátek

15. 2.

Dnes jsme pracovali s Bee Botem… malá vščelička, kterou sjem programovali… bylo to moc fajn.

M – viz příloha…. výpočty podle toho, co jsem dopsala.

ČJ – viz příloha… doplnit i/y a barevně vyznačit měkké slabiky zeleně, tvrdé fialově. Kdo nemá možnost tisku, slova přepíše na papír.

VV – poslouchali jsme hudbu a pak jsme ji kreslili.

Čtvrtek – ČJ + M

14. 2.

Vkládám později, dnes jsemmusela brzy odejít ze školy, měla jsem ještě další povinnosti.

Takže…

ČJ – stále procvičujeme měkké a tvrdé souhásky … dnes je měly děti napsat, ne všichni to zvládli. Je potřeba, aby každý uměl souhlásky rozdělit a vyjmenovat.Pracovali jsme s textem, který zde vložím… četli jsme, vybírali správné dopovědi a zakroužkovali je , pak jsme hledali slovs s měkkými slabikami po měkkých souhláskách, zakroužkovali fialově, pak tvrdé… zakroužkovali zeleně, slova jsme napsali do sešitu a pak jsme psali na známky tvrdé a měkké souhlásky. Všichni se je naučte, taky si to napíšete,až se vrátíte.

M – trénujeme rozklad číla deset, dopočítávání do desíti, protože to je základ k počítání přes desítku do stovky… 6 a kolik je 10 nebo deset rozdělíme na 7 a…, udělali jsme si tabulku a pak sčítali…59, 48, 28, 79, 68, zvětši o 3, 5, 7…a DÚ – housenka (vložím), přičítáš stále stejné číslo.

PRV – Zaměstnání dospělých… přečti si text v PRV. Zítra vložím zápis, který si opište do sešitu a doplňte… povolání rodičů, babičky a dědečka a tvé, které bys chtěl sám jednou dělat.

1166_240214115707_001

ČT – četli jsme text v čítance, nemám zde čítanku, zapíšu stranu později… už vím, takže str. 94.

13. 2.

Ve škole nám chybí dnes šest dětí, ale pomalu postupujeme dál s učivem.

ČJ – trénovali jsme vyjmenovat měkké souhlásky, slabiky, hledali jsme po třídě slova a dopisovali jsme je k měkkým souhláskám. Zítra děti napíší tvrdé i měkké souhlásky … bude to na známky. Každý je musí umět vyjmenovat a napsat.

Za DÚ mají děti str. 62/4… napsat deset slov, ve kterých doplní í/i a vyznačit barevně měkkou slabiku.

M – trénovali jsme dopočítávání do 10, rozklad čísla 4 a kolik je deset…atd, + a- jsme do 20, do 100. Začali jsme sčítání do 100 s přechodem přes desítku. Vložím list.

AJ – opakování slovícek, čtení textů ze str. 28 a 29. Pak jsme si napsali opakovací test.

ČT – povídání o masopustu, čtení Chytrý sněhulák a vypracování druhé strany listu… vyluštili jsme tajenku a doborovlný DÚ – dokonči úkoly na pracovním listě … dopiš do bubliny tajenku, dokresli, co má sněhulák v hrnci.

Úterý – ČJ + M         

12. 2.

Dnes jsme měli plavání… hodně dětí neplavalo, jen se dívali z tribuny na plavce, pak jsme …

ČT – někteří přednášeli naučené básničky a dostali jedničky i razítka, protože to byl dobrovolný DÚ.Pak jsme začali číst text o SNĚHULÁKOVI… děti mají doma dočíst a zítra budeme pracovat na další straně. Ti, kteří jsou doma mohou také přečíst a yluštit tajenku na druhé straně.

PRV – jsme rozřazovali potraviny na zdravé a nezdravé(všichni dostali jedničky) a pak jsme si vysvětlili, co je to SKUPENSTVÍ.. jaké druhy skupenství známe a udělali jsme si zápis… přihládám. Ten, kdo je doma si zapíše aspoň na papír A4, potom vlepí do sešitu.

Pondělí – čtení, psaní , prv

PSANÍ – dnes str. 35

DÚ – dopsat celou sttanu 35 do písanky, dosčíst a natrénovat čtení O CHYTRÉM SNĚHULÁKOVI.

8. 2.

Dnes jsme trénovali …

M – + a – do 100, počítali jsme závorkové příklady a různé příklady na kartičkách. Za DÚ mají děti vypočítat příklady … 56 – ( 12 – 6), 30 + ( 45 + 5), 71- ( 56 – 6), 89 – (36 -30), 55 + ( 46 – 40).

ČJ – trénovali jsme měkké souhlásky, vyjmenovat, najít….za DÚ … napsat měkké souhlásky a měkké slabiky. Zítra vložím, jak by to mohlo vypadat (dnes mají děti sešity už doma).

Přikládám pracovní list do AJ – dopsat do křížovky slovíčka, úkol… přečíst text z AJ… str. 28 a 29. Příští týden si napíšeme opakování na známky.

Zde je přiložena „potravinová pyramida“ jak by mohla vypadat, psala jsem včera.

AJ a prvouka

7. 2.

Pro všechny, kteří jsou nemocní… během toho týdne budeme procvičovat

ČJ – psaní tvrdých slabik… učebnice str. 58 – 60. … vyberte si doma jakékoliv cičení… každý den aspoň jedno cvičení přepište na nějaký papír, protože většinou máte sešity ve škole. Potom to vlepíme do velkého sešitu.

Vyjmenovat měkké souhlásky… str. 62.

PSANÍ – pokud máte doma… str. 33 + 34.

PRV – správná výživa … potravinová pyramida. Zítra vložím obrázek, jak by to mělo vypadat.

https://www.youtube.com/watch?v=jVl-cAIMjhs    odkz na video o zdravé výživě

M – sčítání a odčítání do 100… vložím nějaké pracovní listy, to všechno, co je na pracovních listech procvičujeme různými způsoby. Vy, kteří jste doma můžete nakopírovat a vypracovat nebo alespoň něco přepsat a vypočítat.

Obchůdek jsme NEOTEVŘELI… čekáme na všechny , až se uzdraví, pak otevřeme a budeme nakupovat.

Pracovní listy – M

LEDEN

10. 1.

ČJ – procvičovali jsme psaní u/ů/ú ve slovech, zopakovali jsme si… rozdělování slov na slabiky, označení samohlásek a souhlásek.

M – vyvození + a – do stovky … příklady typu: 74 +3, 28+1…86-3, 54-2. Podobné příklady mají děti za DÚ.

Matematika – středa

PRV – opakování tématu ZIMA, nové učivo – Lidské tělo, četli jsme v knize, podívali jsme se na jeden díl Byl jednou jeden život, příště budeme pokračovat a uděláme si zápis.

ČT – začali jsme číst novou knížku: Kamil neumí létat, příště dočteme.Na pátek trénovat čtení … čítanka str. 64.

8. 1.

ČT – Dnes některé děti představovaly svou knihu… někteří to zvládli moc hezky, potom jsme četli článek z čítanky … str. 60.

PRV – Téma … KAŽDÝ JSME JINÝ … četli jsme text z učebnice, diskutovali jsme o rozdílech mezi námi a paotom jsme si udělai zápis do sešitu… obkreslili jsme svou a spolužákovu ruku a do každé ruky jsme psali … co mám nebo dělám ráda… aspoň jednu vlastnost…v čem jsem se spolužákem jiná…doborovlný úkol …nakresli portrét sebe a svého spolužáka.

PSANÍ … velké psací G, malé q… za DÚ otečkované řádky.

4. 1.

Dnes jsme opakovali učivo, které jsme probrali ještě před prázdninami, ale přidali jsme si už i něco nového.

ČJ – každý si napsal na lísteček tiskacím písmem dárek, která dostal pod stromeček (tři lístečky- dárky), pak jsme lístky seřazovali podle abecedy, našli jsme samohlásky… označili kolečkem… pod slovo, souhlásky křížkem a rozdělili slovo na slabiky (zelenou pastelkou). Vlepili do sešitu. Za DÚ procvičování ČJ str. 48/ 5 … slova opsat, pod slovo napsat kolečko pod samohlásku a křížek pod souhlásku, slovo rozdělit na slabiky.

M – opakovali jsme + do stovky … přiložená tabulka a pak jsme počítali s penězi a vyvodili odčítání … 47 – 7… 55 – 5 . .. přiložené soupečky.

VV – kreslili jsme zimní krajinu.

Čtvrtek – matematika

PROSINEC

14. 12.

Dnes jsme si ráno zase četli a povídali o Vánocích. Seděli jsme u adventního věnce a přemýšleli, jaký dárek by nám udělal radost. ČJ – vyvození samohlásky … učebnice str. . Už umíme označit samohlásku, víme, že v každé slabice je samohláska. Naučíme se je vyjmenovat.

M – práce s čísly, hledání číselv tabulce, porovnávání, a dnes nové učivo… počítali jsme s mincemi příklady typu: 20+3…80+6…50+4…. DÚ vložím zítra.

13. 12.

ČJ – opakování slova nadřazená a podřazená, samostatná práce, rozdělování slov na slabiky na konci řádku…začali jsme ve škole na lísteček pracovat. Za domácí úkol mají děti dodělat – přepsat text z papírku do sloupečku, aby se naučily rozdělovat slova na slabiky.

M – dnesj jsme hledali čísla v tabulce… diktát čísel (zakroužkuj číslo, které má dvě desítky a pět jednotek… čtyři desítky a tři jednotky atd.) Porovnávání čísel, hledání čísel… ? které je větší než 72, ? které jje menší než 63… atd.

ČT – za úkol mají přečíst text v čítance na str. 58… v pátek se zeptám na obsah.. připravím si otázky .

12.12.

Dnes jsme si první hodinu četli knižku Andílek Vandílek a povídali si o blížících se Vánocích. Pak četly děti a přednášela básničky. Dobrovlně se básničku naučilo jen osm dětí.

Čtení nacvičeného textu bylo dobré. Čtení nového textu na str. 58… to vůbec nešlo. Trénujte čtení!!!! V dalšší hodině ČJ jsme si nalepili do sešitu obrázky slov… zapsali jjsme si k nim sova protikladná(jen u tří dvojic) a také jsmee slova rozhláskovali. Toto mají děti dodělat za DÚ. Bylo to ale velmi náročné… něktří nemají nůžky, lepidlo, pero, bombičky…docela těžká práe. Opsat slova z tabule … také velký problém.

V matematice jsme nacvičovali na besídku Děti dětem… pak jsme se jen chvíli věnovali určování jednotek a desítek v číslech. Zítra procvičíme.

AJ … osm dětí nemělo DÚ z minulé hodiny, dva neměli pomůcky vůbec. Psali jsme test z lekce 2 a pak nová slovíčka k vánočnímu tématu… s e slovíčky jsme se jen seznámili a povídali si, jak slaví Vánoce v anglicky mluvících zemích.

DÚ – čj  dopsat slova protikladná a rozdělit slova na hlásky, číst v čítance str.58 .

11. 12.

Dnes čtení str. 55 a 56…čtení o sněhulákovi – Křehulák…kdo chce, může se naučit básničku ze str. 56 (doborovlný úkol). PSANÍ – psali jsme psací p… stránku máme dopsanou a psací g…tři řádky jsme zvládli ve škole, za DÚ – další 5 řádků- přepis slov a čísel.. str. 26.

V PRV jsme plnili úkoly z učiva o ZIMĚ. .. které měsíce jsou ziní. kteří živočichové v zimě spí, které můžeme vidět v přírodě… dle textu v učebnici.Prouka – ZIMA

8. 12.

Včera nefungovaly webovky…i když jsem  zapsala, není to tam, takže dnes jen takto:  V M jsme pracovali s čísly do 100… orientace v tabulce, na číselné ose, zjišťování, jaké je dané číslo, kolik má desítek a jednotek.

ČJ  – slova citově zabarvená, hanlivá, lichotivá…slovo, hláska, písmeno. 

Dnes – ČJ dělení slov na konci řádku… procvičovali jsme dělení slov na slabiky.  Čtení …z knihy O pejskovi  kočičce – úryvek o Mikulášovi … v čítance, PSANÍ – psali jsme písmenko j.

M – Geometrie – jak rýsujeme a pojmenováváme bod, rýsování čar… práce s kostkami … stavby podle plánu.

6. 12.

Dnes jsme byli bruslit. Před bruslením nás navštívil ve třídě Mikuláš s celou svou družinou.Anděl nám donesl sladký dáreček.

Když jsme se vrátili z bruslení, četla paní učitelka knihu… Vánoce s andílkem Vandílkem. Budeme ji číst během adventu.

V další hodině PRV jsme dotvořili myšlenkovou mapu na téma ZIMA . Ve čtení jsme četli text z PRV o zimě.

Úkol není.

5. 12.

ČJ – slova mnohoznačná str. 41/ ústně jsme udělali, vysvětlovali si a tvořuli věty.

ČT – str. 53 – čtení O pejskovi a kočičce

M – numerace do 100, vkládám PL- doplnit tabulku.

AJ – PL – barvy a fráze How many?AJ + M úterý

4. 12.

ČT – četli jsme na známky text o hutbatidě str. 50 – 51…zůstavá na zítra, přidáváme si čtení básniček o zimě str. 52.

PSANÍ – trénovali jsme psací velké E…máme hotové 4 řádky, dva řádky označené malou tužtičkou jsu za DÚ…opsat dvě věty.

PRV – Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu o zimě a zopakovali spoustu vědomostí. Zápis si uděláme ve středu.

HV – nacvičovali jsme koledy na školní besidku.

1.12.

Včera jsme počítali se závorkami a v ČJ jsme zjistili, co jsou slova souznačná. Úkol nebyl, protože jsme měli Den otevřených dveří.

Dnes jsme si povídali o Dnu otevřených dveří , v matematice jsme opakovali učivo geometrie… tvary, tělesa, čáry a nové učivo BOD…jak se značí a jak se pojmenovává. ČT – četli jsme ukázku z knihy LÁRY FÁRY ….LÉČENÍ HUBATIDY… str. 50 a 51.

LISTOPAD

28. 11.

Dnes jsme měli první hodinu besedu s paní psycholožkou, povídali jsme si o sobě a třídě, jak se ve třídě cítíme   atd.

Ve druhé hodině jsme počítali … na tabuli … procvičovali jsme + s desítkami do stovky a začali jsme od stovky ode´čítat… 100 – 30, 80 – 40, 90 – 60… atd…. počítali jsme s papírovými desetikorunami, aby se to všem dobře počítalo. Zítra přidám PL. 

V další hodině jsme měli AJ … trénovali jsme učivo z minulé hodiny … a blue book, an orange  pen… v AJ na str. 18 jsme si zahráli hru jako myšky, kamarád hledal věc, kterou ten první pojmenoval… za DÚ  do AJ …vypracovat PL / druhá polovina z minulé hodiny a doplnit, co se v obrázku objeví… číst str. 21.

ČT – četli jsme o belším cirkuse … I zvířat jsou jenom lidé??? myslím, že se takto článek jmenoval a psaní písmenko ch, CH…

24. 11.

Tento týden jsem měla mnoho aktivit,  proto vkládám učivo opožděně.  Nějaké pracovní, listy jsem vložila za úterý, a nyní ty zbývající.

V matematice probíráme numerace a porovnávání desítek do stovky. Také jsme už začali desítky sčítat. Děti musí zvládnout číslo přečíst, napsat, porovnat.Prozatím jen desítky do stovky.

V ČJ jsme probírali slova protikladná, slova, nadřazená a podřazená. Nějaká cvičení jsou v učebnici str. 37, 39.

PRV  – poslední část tématu o rodině… jak si pomáháme v rodině, povolání , části domu atd.

AJ – 2. lekce… This is my, /this is your + colours… blue book… atd. Najdeš v učebnici vždy na straně dole + slovčka 2. lekce.

 Přikládám PL – doborovolný dú.Doborovlný DÚ

21. 11.

Příloha z úterý:Úterý

20. 11.

ČJ – ve čtvrtek 16. 11. jsme si pohrávali se slovíčky, luštili jsme rébusy…učebnice str. 32. Dnes v pondělí jsme více četli … čítanka str. 36 – opakování, str. 37/ Pavlínka nové čtení. Vše procvičit!

PSANÍ – str. v písance obrázek s rybníčkem … vypracovat všechny úkoly na uvedené straně…. těmito úkoly trénujeme čtení textu napsaného psacím písmem, porozumění textu… vypracuj, tak jak je napsáno(zakroužkuj, podtrhni).

M – ve čtvrtek – učili jsme se číst a psát čísla do 100… po desítkách 10,20,30…90, 100. Počítali jsme po desítkách, psali jsme na tabulku čísla od 10 po 100 podle diktátu paní učitelky a kontrolovali společně.

ČLS – dnes téma RODINA … uč. str. ZÁJMY A POVINNOSTI… chválím všechny děti za krásně vypracovaný dobrovolný úkol… rodokmen. Trénovali jsme rodinné vztahy…(např. sestra mé maminky je moje?).

15. 11.

ČJ – opakovali jsme si, že slova ve větách jsou o sebe oddělena mezerou… spojené věty jsme rozděovali a počítali jsme počet slov ve větě. Učebnice str. 31/1a, 2 ústně, slova odělovat pomocí papírku… nepsat do učebnice (nebo jen slabě a vygumovat).

M – dnes jsme jen počítali do 20… přišla se na nás podívat jiná paní učitelka, tak jsme ukazovali, co všechno umíme a jaké aktivity zařazuje paní učitelka do vyučování.

PRV – rodinné slavnosti… přečíst text v učebnici… (nemám učebnici, nevím stranu). Do sešitu zápis: Moje rodina – já, máma a doplnit jméno, táta a doplnit jméno, sourozenec… doplnit jjméno.

ČT – čítanka … článek MIMÍNEK a básnička  str. 36 a 38.

10. 11.

Dnes ČJ – tvořili jsme věty , říkali jsme si, co všechno je potřeba hlídat, abychom měli větu napsanou správně. Vytvořili jsme si vlastní „létající balon“, na ktteré jsme vyznačili všechno, co nám pomáhá vzlétnou a aspň něco, co nás brzdí a v čem bychom se chtěli zdokonalit.

M – Geometrie…rýsovali jsme přímé a lomené čáry, křivé jsme kreslili.

PČ – zdobili jsme misku, která bude pro seniory.

ČT + PSANÍ – psaní písanka … písmenko ď, čtení o Sv. Martinovi.

9. 11.

Včera jsem běžela na školení a vrátila jsme se večer, proto jsem nevložila úkoly na web. Dnes vkládám včerejší práci … PL …velký list s názvem PODZIM je myšlenková mapa… doborovolný úkol na pondělí.Děti mají za úkol vybarvit obrázky po stranách, pak vystřihnout s dolepit k heslů, vytvořit myšlenkovou mapu.

M – Řešili jsme slovní úlohu se zápisem a znázorněním, pyramidu a tabulku.

Dnes ČJ – přepis textu z učebnice do sešitu… UČ str. 31/ 4 … a) čtyři věty.

M – počítali jsme řetězce, pyramidy a krátká pětiminutovka …řešení slovních úloh. 

Zítra přijdeme všichni v bílém tričku… abychom si připomněli svátek sv. Martina a přičarovali sníh.

    PRV + M středa, čtvrtek

7. 11.

ČTENÍ  – viz příloha přečíst text, podtrhnout názvy potravy pro zvířata v textu…(tráva, žaludy atd.), doplnit tabulku…ANO, NE… a červeně vybarvit nesmysly v obrázcích na pracovní listu pod textem.

ČJ – určování druhů vět, tvoření vět… z oznamovací vytvoř větu tázací atd. Diktát vět.

M – trénovaání + a – do 20, rozklady, o něco méně, o něco více. Pro ty , kteří jsou doma …příloha… vypočítej.

Matematika a čtení – úterý

6. 11.

PRV – řeka na podzim… četli  jsme text, hledali jsme v obrázku zvířata a rostliny podle tabulky, udělali si zápis,kdo není ve škole, dodělá zápis podle spolužáku později. Nemám vyfocenou stránku, zapomněla jsem na to. Povídali jsme si o rebníku na podzim, podívali jsme se na video … výlov rybníka.

ČT – společná četba Lenka a dva kluci z tabule.

PSANÍ – dnes jsme psali písmenko malé psací d. DÚ – na stejné stránce – přepis slov, vyluštění a napsání přesmyček … všechno psacím písmem.

M -pátek

3.11.

ČJ – dnes měly děti komunikační výchovu…učily se, jak vyřešit situaci, když někomu něco nechtěně uděláš… omluvíš se…každý si to vyzkoušel.

M – + a – do 18…rozklad čísel, vypočítat pyramidu a slovní úloha. Viz příloha. Přidávám PL na procvičování + a -.

PČ – děti vyráběly pohárek z papíru… skládaly, lepily.

ČT – čtení s porozuměním, dokončení textu … PL „popletené věty“ a o „ovoci a zelenině“, PSANÍ – písanka str. 17.

2. 11.

ČJ + M čtvrtek

ČJ – Věty přací … nejdřív si děti zopakovaly poznávání vět podle postoje mluvčího… podle hlasu a zaznamenávaly melodii věty. Prováděly rozkazy, které dostaly… vybíraly z vět věty rozkazovací. Tvořily věty přací. Na závěr si sami k připraveným větám doplnily znaménko, označení druhu vět a melodii. Viz příloha (kdo je doma, opíše si věty z přílohy a doplní… melodii, znaménko a zkratku…O,T,R,P). Viz příloha.

M – + a – do 16…různé aktivity … část aktivit viz příloha. Kdo je doma, vyřeší slovní úlohu i se znázorněním do sešitu.

VV – děti vytvářely návrh na látku, šátek, šálu … dokorace , rytmizace v pásu.

  1. 11.

PRACOVNÍ LISTY – středa 1. 11.

Dnes jsme měli docela náročný den. Přikládám přílohu z dnešního dne.

ČJ – poznávání rozkazovacích vět podle grafického záznamu i podle sluchu. Tvoření slov z písmen a seřazování slov podle abecedy… viz příloha.

M – počítání + a – do 16. Různé aktivity v uvedeném oboru a vypočítání slovní úlohy. Za DÚ mají děti list… viz příloha.

PRV – opakování z minulé hodiny … ovoce, malvice, peckovice, bobule, zápis …(děti, které jsou doma si nakreslí jablíčko, šestku, angrešt nebo jinou bobuli a dopíší popisky MALVICE, PECKOVICE, BOBULE. Ještě si vytvoří „hada“ Jabloň … jablko… malvice. Hrušeň… hruška …malvice).

ČT – děti přečetly včerejší text o dýni… pracovaly s textem, podtrhávaly, orientovaly se v textu… další text „Kašpárkovské věty a Hádej, hádej“…viz příloha začaliy číst, pokračovat se bude v pátek. Ti, kteří jsou doma a mají možnost vytisknout mohou podle pokynů v zadání vypracují.

ŘÍJEN

31. 10.

Tento týden jsou v naší třídě studentky PF. Dnes jsme se spolu dělilx o vyučování.

ČJ – Děti dnes trénovaly poznávání vět tázacích. Zjistily, že známe věty tázací Ano – Ne s melodii stoupavou a ostatní tázací věty s melodii klesavou. Tvořily věty . Učebnice str. 24.

M – + a – do 15 s přechodem přes desítku.

AJ – Halloween…význam svátku, tradice v anglicky mluvících zemí.Nové slovíčka a vypracování pracovního listu.

ČT – čtení textu z domácí přípravy a čtení nové pohádky. Zde vkládám text a PL do AJ. Čtení a AJ

30. 10.

ČT – Dnes jsme četli zase z knihy Lenka a dva kluci…psali jsme v písance str. 16… psací písmeno a, o. Otečkované řádky jsou za DÚ. Děti dostaly za DÚ text, který si mají přečíst a zakroužkovat správnou odpověď. Viz. příloha.PRV + čtení

PRV – Udělali jsme si zápis ke vzniku republiky. Zopakovali jsme si, co všechno už o našem státě víme. Pak jsme vyvodili názvy MALVICE, PECKOVICE, BOBULE… viz příloha…(vypočítat příklad a k výsledku přiřadit písmeno, vlepit do sešitu a dokreslit zástupce).Číst v PRV text. Děti by měly umět přiřadit název stromu k plodu… hrušeň, hruška, jabloň, jablko… atd., pojmenovat plody názvy malvice, peckovice, bobule.

HV – učili jsme se novou písničku… Slunce za hory.

25. 10.

Dnes jsme v ČJ četli… společně budeme číst knihu LENKA  A DVA KLUCI….dnes jsme začali.

V TV  jsme se podívali na další část filmu V HLAVĚ, protože poslední hodinu jsme si povídali o emocech.

PRV – kontrolovali jsme doborovolný DÚ, každý, kdoo ho udělala nám ukázal své vypracování.

pracovní list čj 1103_231024143153_001

24. 10.

M – dnes jsme opakovali učivo, děti vypracovaly pracovní list, bude sloužit ke klasifikaci. Známky zapíšu do bakalářů.

ČJ – trénovali jsme poznávání vět, doplˇnování znamének za větou. Také jsme poslouchali melodii věty… stoupavá, klesavá a znázorňovali jsme tuto melodii.

AJ – trénovali jsme slovíčka, opakovali učivo z celé lekce a dokončili pracovní list … hledali jsme zvířata v obrázku a odpovídali na otázky. PL mají děti vlepený v sešitě.

ČTENÍ – trénovali jsme čtení, četli po skupinách.

23. 10.

PRV – Dnes jsme v prvouce opakovali poznávání stromů a keřů, zopakovali jsme si, čím se liší strom od keře a povídali jsme si o houbách. Udělali jsme si zápis a děti se musí naučit nové pojmy … PODHOUBÍ, TŘEŇ, KLOBOUK A PRSTENEC. Dobrovolný DÚ – na list ke DNI STROMU … nakreslit nalepit obrázek stromu a dokreslit, dopsat k čemu nám strom slouží.

ČT – děti dostaly za úkol …. doborovolný… naučit se básničku, většina to udělala. Děti dostaly jedničku do bakalářů a razítko za splnění dobrovolného úkolu. Pak jsme četli po skupinách…každá skupina si natrénuje vlastní text.

PSANÍ – str. 15/ psali jsme psací y,Y… zbytek stránky dopsat za DÚ.

HV – učili jsme se novou písničku i s doprovodem a docela se nám to dařilo. Budeme trénovat ještě další sloky.

20. 10.

Hned ráno jsme začali povídáním o tom, že dnes je Den na růžovo …mezinárodní zdravotní kampaň proti rakovině prsu. Děvčata byla v růžovém a kluci s paní učitelkou si udělali růžová srdíčka, na znamení zapojení se do této kampaně.

ČJ – dnes jsme procvičovali určování druhů vět, co za větama napíšeme.

ČT – luštili jsme křížovky…s tajenkou JEHLIČNANY A DEN STROMU. Děti dostaly dobrovolný domácí úkol … naučit se básničku z čítanky str. 26

M – vymodelovali a pojmenovali  jsme čáry … rová, křivá, lomená.

PČ – vyrobili jsme si dráčka OVOCŇÁČKA. Nejtěžší bylo uvázat na dračí ocásek mašličky.

19. 10.

ČJ – Dnes se děti seznámily s různými druhy vět. Opakovali jsme si jak větu poznáme, co má na začátku a na konci. Co všechno může být na konci věty a zdůvodňovali proč. Tvořili věty tázací, oznamovací, přání…. poznávali věty. ČJ  učebnice str. 22.

M – Čísla sudá a lichá…děti počítaly a rozdělovaly se do skupin podle výsledku, určovaly které číslo je sudé a které liché…vymýšlely příklad s určeným výsledkem, zase třídily číla na sudá a lichá.

VV- kreslili jsme zátiší s ovocem.

18. 10. Včerajsem hned po vyučování spěchala na školení, proto jsem navložila učivo na stránky.

Dnes stejně jako včera práce s textem, řazení vět podle obsahu, podle děje. Vložím text… věty jsou popřeházované, děti je seřazují podle toho, jak jde děj… rozstříhat, seřadit a nalepit do sešitu.

ČTENÍ – Včera děti četly text ze str. 30 o Cilce a jablíčku. Na dnes měli čtení natrénovat. Moc to nešlo!!! Dnes jsme ještě s textem pracovali… podle obsahu jsme vybírali odpovědi a z odpovědí složili tajenku. Dále jsme pokračovali ve čtení dalšího textu o Mikešovi. Hrozně dlouho nám trvá, než text přelouskáme. Někteří otevřou knihu a tím skončila činnost ve čtení. Nedávají pozor, neukazjí si v textu, když je vyvolám, neví kde jsme.

M – Procvičování + a – do 13… různé aktivty. Vložím PL pro ty, kteří jsou doma, aby mohli procvičovat. I ti, kteří jsou ve škole mohhou procvičovat.

1094_231018124414_001

PRV – Stromy a keře… dnes lesní keře s upozorněním na jedovaté rostliny. Kdo je doma, udělá s sám zápis: Nadpis … STROMY A KEŘE… pod nadpis nakreslit strom a keř a přidat popisky … části, které u stromu a keře uvádíme… určujeme.

PSANÍ – str. 14… máme napsané malé w, dnes za úkol napsat řádky s čísly 0,1,2.

16. 10.

ČLS – Dnes jsme poznávali přírodniny, které děti přinesly… bylo to super, ale někdo nepoznal nic. Děti se musí naučit poznávat stromy… mají to v učebnici. Vyvodili jsme si části stromu a keře.

ČT – Děti dostaly za úkol si přečíst si text Nejdražší korále… dnes odpovídaly na otázky. Uvidíme, jak to dopadlo. Dnes mají za úkol dočíst další text v čítance… (nemám čítanku, nevím stranu). Psali jsme psací písmenko U a w.

13. 10.

M – řešení slovních úloh se zápisem i znázorněním… viz sešit. Počítání v tabulce … vlepený pracovní list v sešitě ozačený jako str. 21/ 6…vysvětlovali jsme si, jak se v tabulce počítá.

ČJ – Mluvíme ve větách …ČJ / str. 18.

ČT –  str. 22 a 23. str. 24 a 25… doma přečíst str. 28.,PÍSANKA str. 13/ polovina … písmenko V.

Vloženo:

1091_231013121332_001 slovní úlohy

ČJ a Matematika

11. 10.

M – Dnes jsme trénovali + a – do 20, už s přechodem přes desítku. Některé děti ještě nezvládají postup… rozdělení čísla a doplnění do desíti a zbytek, počítají na pstech po jedné. Pak jsme trénovali výpočet slovní úlohy se zápisem i znázorněním. Toto budeme dále trénovat. Na konec hodiny jsme si zopakovali pojmenování geometrických tvarů.Tvary jsme hledali na obrázku, vybarvovali a počítali. DÚ – v sešitě vlepeý PL … vypočítat cvičení 4.

ČJ – opět jsme trénovali abecedu, hledali jsme písmena, která v napsané abecedě přebývala… vyluštili jsme tajenku… názvy knih.

PRV – Opakovali jsme a prohlubovali vědomosti o stromech. Děti by měly poznat listnaté a jehličnaté stromy …ty které mají v učebnici PRV. Měly by přiřadit list i plod(žalud, kaštan, bukvici) k názvu. My jsme dnes podle obrázku všechno třídili.

ČT – četůi jsme text z PRV. Někteří četli na známky. V závěru hodiny si všichni šeptem přečetli text o borovici … čítanka str. 23…doma natrénovat. 

10. 10.

ČJ + ČT – Dnes jsme trénovali řazení slov podle abecedy, hladání ve slovníků, v encyklopedii…naučili jsme se, jak vyhledat slovo, jak postupovat. Bylo to dlouhé, ale většina to nakonec zvládla. Někteří četli na známky, zítra bude číst zbytek třídy. DÚ – seřadit slova podle abecedy… cvičení je vlepeno v sešitě ČJ.

AJ – opakování učiva z minulé hodiny, poslech písničky, poslech azápis do pracovního seššitu – I can see…. I can´t see…odpověď na otázku Can you see? a odpověď Yes, I can… No, I can´t.

9. 10.

ČT – znovu jsme si přečetli texty z čítanky… KVAK  A ŽBLUŇK… str. 16 a 17, článeček OŘÍŠEK ze str. 18 si měly děti přes víkend dočíst, aby věděly, jak to dopadlo. Dnes uměly správně odpovědět jen čtyři děti. Ostatní si to nepřečetly. Zítra budou všechny děti číst na známky.

PRV – dnes děti napsaly svou adresu (na známky)…úkol z minulého týdne. Povídali a četli jsme si o podzimu (počasí, práce na zahrádce, zvířata, dětské hry, zvyky a svátka, měsíce PODZIMU)…vlepili jsme si list do sešitu.

5.10.

Včera jsem po vyučování spěchala na školení, ze kterého jsme se vrátila až večer, proto chybí učivo. Co je nového… učivo PRV…děti musí umět říct i napsat celou adresu i se směrovacím číslem. Je potřeba, aby uměli odpovídat na otázky … viz PL, který zde vkládám . PRVOUKA

M – Dnes procvičování + A – do 12.  Různé aktivity. Dnes děti dostaly DÚ … pracovní list mají vlepený v sešitě. Dva soupečky jsou povinné, další dva jsou doborovolné. 

ČJ – Zítra píšeme na známky abecedu, zase jsme procvičovali řazení písmen. 

3. 10.

ČJ – Trénovali jsme abecedu… slovně, doplňovali jsme písmena hned před a hned za písmenem.. např. D …. Č, D, Ď…také jsme abecedu psali a za DÚ je také jedna abecední šnůrka korálků na doplnění. Již se tomu věnujeme druhý týden, v pátek si děti abecedu napíší na známky.

M – + a – do 20… rozklad čísla 10 a 11…různé aktivity.

AJ – Opakovali jsme slovíčka …Animals…děti dostaly lístečky s obrázky a slovy, vystřihli jsme si je, skládali, četli slova, říkali názvy zvířat. Poslech…. The Story …a nová věta… I can see…I can´t see.Učebnice str. 6 – 8.

ČT – čtení po skupinách, každá skupina má trochu jiný text. Se čtení bojujeme…. prosím o domácí čtení KAŽDÝ DEN ASPOŇ 10 MINUT.

2. 10.

PRV – Dnes jsme opakovli všše, co máme umět z probraného učiva ČLS – připravujeme se na prověřování . Co děti mají umět vložím zde. Je to připravený pracovní list. Děti doplní slova do textu. Poslouchali povídání o naší vlasti, o hymně a vlajce.

ČT + PSANÍ – Četli jsme texty z PRV, psali velká psací písmena … N,Ń, M. Část stránky jsme vypracovali ve škole, zbytek je za DÚ. Konkrétní text na čteí nebyl zaán, číst cokoliv.

HV – Učili jsme se novou písničku…Kdyby byl Bavorov, poslouchali Luisinu polku od Bedřicha Smetany, vysvětlovali si, co je to polka a co znamená „párový „tanec.

ZÁŘÍ

29. 9.

ČJ – trénovali jsme abecedu a dopsali do písanky stánku. Ti, kteří nebyli ve škole musí doplnit doma sami.

M – trénovali jsme počítání + a – do 11, v pracovních sešitech děti dodělají nakopírovanou stánku… mají označeno.

ÚKOL … číst, číst, číst.

27. 9.

ČJ – dnes jsme trénovali abecedu. Učíme se ji vyjmenovat, máme k tomu písničku. Zapisovali jsme písmena , které v řádku chybí… učebnice str. 12. Vše prozatím s pomůckou (tabulkou abecedy … je v učebnici, ve třídě ji máme také vyvěšenou. Do konce příštího týden by abecedu měl každý vyjmenovat, napsat.

M – trénovali jsme + a – do 11, pořád trénujeme dopočíttávání do 10, do 11, rozklad čísla 10, 11… 11 rozdělíme na 3 a 8 nebo 3 a kolik je 11. Také trénujeme zvětší číslo o 5, o 7… takže sčítání do 20 a také odčítání.

PRV – DOMOV – dnes jsme dokončili téma osobnosti našeho státu…Svatý Václav. Podívali jsme se na krátké video, vypracovali jsme si pracovní list.

ČT – text Kníže, pak jsme četli v písance str. 70/ tajné dveře.

26. 9.

ČJ – Dnes jsme se učili abecedu… číst psát písmena …há že je písmeno H…podle učebnice (tabulka v učebnici) jsme hledali a dopisovali písmeno hned před, hned za… L … hned před k, hned za m… apod. Postupně se abecedu naučíme a teprve potom bude seřazovat slova.

M – Trénujeme +a- do 11…děti musí zvládnout rozklad čísla.Počítali jsme s kostkama, na tabuli, zaznačovali do číselné osy.

AJ – Poslouchali jsme písničku Alphabet…postupně se ji naučíme a tím zvládneme abecedu. Nová lekce Playroom safari…slovíčka, která jsem v učebnici.Děti musí umět slovíčka číst a přeložit.

ČT – Text Kníže (papír)…natrénovat… druhá skupina dostala doplnit PL podle textu. Poslouchali jsme Svatováclavský chorál…vysvětlovali neznámá slovíčka korouhev, podstavec, vévoda, kníže atd.

25. 9.

Dnes se nám moc nedařilo. Zmatek ráno před odchodem do plavání, v plavání jsme dlouho čekali na děvčata, až se vysuší… návrat do školy až na konci druhé vyučovací hodiny a pak dnes „těžká“ práce s dětmi…byli unavení, ospalí… žádná aktivita, čtení z víkendu nenatrénované. Snad to bude zítra lepší.

22. 9.

ČJ – dnes jsme se připravovali na malé prověřování… bude během příštího týdne. Co musí děti zvládnout? … Spočítat počet vět v textu, počet slov, najít první… poslední slovo ve větě, najít slovo, která má určitý počet slabik, najít vlastní jméno. Dnes jsme toto dělali, ale jen někteří by to dnes zvládli na jedničku.

Psali jsme písmenko t, ť a slova, stále trénujeme čtení a psaní psacích písmen. Ve čtení jsme četli texty z čítanky a první skupina trénovala v JSEM ČTENÁŘ čtení šeptem… str. 6. Toto jre jediný úkol.

M – odčítání 11 – 2,3,4… s přechodem přes desítku.

21. 9.

ČJ – řadíme správně slova ve větě, věty v příběhu, pohádce. Opisujeme, trénujem psací písmena.

M – Dnes jsme zase opakovali učivo z první třídy… porovnávání, + a -, zvětšování a zmenšování o několik… zápis příkladů podle znázornění a další způsob znázornění + do 11 s přechodem přes desítku, rozklad čísla 11.

19. 9.

M – dnes jsme začali probírat sčítání přes desítku… příklady 9+2, 8+3, 7+4, 6+5… začali jsme znázorňováním a rozklady.+ a – do 10 by mělo být už rychlé. Procvičovat rozklady čísel do 10… 6 a kolik je deset… 4 a kolik je deset nebo 10 rozdělíme na 1 a… 10 rozdělíme na 3 a…

ČJ – stále trénujeme čtení … první skupina čte v sešitě JSEM ČTENÁŘ… dnes str. 5, druhá skupina čítanka str. 125-126.

ČJ – trénujeme psaní psacích písmen, abychom byli se zápisem rychlejší. Počítáme věty, slova ve větách, začátek a konec věty.

AJ – trénovali jsme čtení anglických slovíčka… prozatím Dad, Mum, Daisy, Jack, Polly, Otto, Spike, Ruby, Tina…všechna slovíčka jsou v učebnici. Příště dostanou děti sešit, do kterého budeme psát, lepit, kreslit. Letos přibývá dovednost čtení…. děti by měly slovíčka umět číst. Psát jen podle vzoru.

18. 9.

Dnes jsme procvičovali čtení a psaní, aby se zrychlilo a zdokanalilo. V prvouce jsme si nalepili zápis…VE ŠKOLE, vybírali jsme správná slova z nabídky. Je to učivo, které by měly děti znát. Může se objevit při prověřování.

15. 9.

ČJ – Dnes jsme trénovali čtení slov s důrazem na první slabiku… JSEM ČTENÁŘ …děti mají v aktovkách pracovní sešit. Kdo ho nemá, trénuje čtení v čítance nebo jiné knize.

M – dnes jsme se zastavili na vyvozování příkladů dle znázornění…. z dominové karty lze zapsat čtyři příklady např. : 6+3 = 9, 3+6=9, 9 -3= 6,9 -6 =3.. pro některé to bylo velmi náročné. Tak budeme procvičovat.

13. 9.

Tento týden v ČJ trénujeme čtení a psaní písmen… tiskacích i psacích, opakujeme rozdělování slov do salabik, tvoření vět, počítáme slova ve větě. Tvoříme věty, píšeme písmena, protože někteří úplně zapomněli a nedokáží slova opsat i když je píší na tabuli. Čteme texty… dnes děti dostaly pracovní sešit, který je zapůjčený ze školy. Mají si natrénovat čtení slov… my jsme obě stránky přečetli včera a dnes ve škole.

M – trénujeme čtení a psaní číslic, porovnávání čísel, zjišťujeme, které číslo chybí v uspořádání, hledáme obraz čísla na číselné ose a už opakujeme + do 20.

ČLS – tvoříme si vlastní pracovní sešit… téma … ŠKOLA.

7. 9.

M – zápis, čtení a porovnávání čísel do 20.

ČJ – opakování čtení …slova, věty, určování počtu vět, slov ve větě. Opakujeme čtení psacím i tiskacím písmem. Úkol dnes není.

6. 9. M – opakovali jsme psaní a čtení číslic do 20, počítání po jedné do dvaceti. ČLS – povídání o ŠKOLE… za DÚ – dokresli obrázek školy (mají zapsáno v úkolníčku). ČT – přečetli jsme si dě bárničky z čítanky… natrénovat čtení a DOBROVOLNÝ ÚKOL ….naučit se jednu z básniček (do pondělí).